};

En weer een Zoover Award !

Ook dit jaar zijn we weer in de prijzen gevallen bij Zoover. Met een nieuwe opzet met nominaties en stemrondes zijn we geëindigd in de top van de best gewaardeerde vakantiehuizen in Frankrijk. Met een gemiddelde waardering van meer dan 9,4 hebben we de Zoover Orange Award 2016 verkregen. Wij willen iedereen die op ons heeft gestemd van harte bedanken!

 

Zoover-orange-award-winner-2016.png